// you’re reading...

Biznes

Na czym polega outsourcing?

Outsourcing jest angielskim terminem oznaczającym wykorzystywanie zasobów zewnętrznych. Polega na oddaniu podmiotom zewnętrznym zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Przedsiębiorstwo stosujące taką strategię na początku ma na celu optymalizację kosztów a dopiero później poprawę efektywności pracy. Jest to bardzo często szansa na intensywne i sprawne przeprowadzenie reform w firmie. Oprócz tego umowy outsourcingowe gwarantują, że te procesy są realizowane z zachowaniem wysokich standardów jakości, w sposób uporządkowany i terminowy, przy użyciu najnowocześniejszych technologii .Umowy outsourcingowe stosuje się najczęściej w branżach takich jak IT (informatyka i telekomunikacja), logistyka, consulting, obsługa prawna i księgowa, ochrona, sprzątanie.